Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

Річний звіт про діяльність закладу 2023-2024 рр.

Звіт директора

Махнівського закладу дошкільної освіти «Ромашка»

Черніцької Лесі Василівни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної

діяльності закладу у 2023 – 2024 навчальному році

 

Даний звіт складено відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86) та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, відповідно до Примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.

Махнівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» (далі – ЗДО) є закладом загального розвитку, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток дітей, оздоровлення дітей віком від трьох до шести років. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказами МОН, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими законодавчими актами, власним Статутом. Зараховування дітей до ЗДО здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. В оздоровчий період, з 01 червня по 30 червня, у ЗДО проводиться оздоровлення здобувачів освіти.

Діяльність ЗДО регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік, схвалено педагогічною радою, погоджено директором закладу. У 2023-2024 н.р. групи комплектувалися за віковими ознаками здобувачів освіти з урахуванням стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

ЗДО розрахований на чотири групи з наповнюваністю 77 дітей. Відвідування закладу здобувачами освіти розпочалось з 01 вересня 2023 року.

Кількість дітей та груп у закладі дошкільної освіти станом на травень 2024 р.:

Молодша група «Берізка» - 17

Молодша група «Бджілка» - 18

Середня група «Веселка» - 19

Старша група «Капітошки» - 22

Режим роботи усіх вікових груп - 7.30 год – 18.00 год.

Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. № 615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)», мовою навчання у ЗДО є українська мова.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ЗДО є забезпечення соціального захисту здобувачів освіти. У закладі зареєстровано 33 дітей пільгових категорій, а саме:

- діти з сімей учасників АТО і УБД - 10 осіб;

- діти з малозабезпечених сімей - 1 осіб;

- діти з багатодітних сімей - 15 осіб;

- внутрішньо переміщені особи - 5 осіб;

- дитина інвалід - 1 особа;

- дитина з ООП - 1 особа.

У Махнівському ЗДО «Ромашка», згідно з проектом, є чотири ігрові кімнати, чотири спальні кімнати, три санвузли, чотири роздягальні, кабінет директора, кабінет медичної сестри, музична зала, харчоблок, складські приміщення (кладова). Спортивна зала відсутня, але якість проведення занять з фізичного виховання відповідає методичним вимогам.

І. Організація освітнього процесу

Освітній процес у ЗДО здійснюється відповідно до комплексної освітньої програми «Дитина» редакції 2020 року. Учасниками освітнього процесу в ЗДО є педагогічні працівники, здобувачі освіти та їх батьки або особи, які їх заміняють. У рамках освітньої діяльності ЗДО основними формами організаційної роботи педагогічних працівників є індивідуальні та групові заняття. За змістом та метою ці заняття поділяються на тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Тривалість занять у вікових групах:

• Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

• Середнього дошкільного віку – 20 – 25 хвилин;

• Старшого дошкільного віку – 25 – 30 хвилин.

Освітній процес в ЗДО реалізовується відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, який артикулює основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та відповідає вимогам сучасності. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до всебічного формування особистості дитини, до забезпечення її гармонійної інтеграції у соціум, до освоєння нею основних видів життєдіяльності. Окрім цього, виконання Базового компоненту забезпечує реальну наступність та безперервність дошкільної та початкової освіти.

Згідно з річним планом роботи ЗДО, проведені чотири педагогічні ради:

- Створення безпечного освітнього середовища ЗДО в умовах воєнногг стану - серпень 2023 року.

-  Виховання патріотично налаштованої ососбистості дошкільника - листопад 2023 року.

- Основні аспекти та шляхи реалізації за освітнім напрямом "Дитина в соціумі" (соціально-громадська компетентність дошкільника). - Квітень 2024 року.

- Аналіз навчально-виховного процесу за 2023-2024 н.р. – травень 2024 р.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в ЗДО сприятливі умови для ефективної освітньої діяльності. Педагогічні працівники провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про його зручність, відповідність віку здобувачів освіти. Це сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечило умови для набуття ними навичок практичного життя, надало їм свободу вибору, забезпечило гармонійні відносини між усіма учасниками освітнього процесу.

Пріоритетними напрямками роботи в 2023-2024 навчальному році були:

1. Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи.

2. Збалансування напрямків розвитку цілісної особистості дитини.

3. Створення сучасної та зручної системи методичного сервісу для працівників та батьків.

Ці завдання вирішувались через:

• створення функціонального предметно-ігрового розвивального середовища;

• організацію дієвих сучасних різноманітних форм роботи з дітьми;

• організацію педагогічних рад, практикумів, консультацій.

Педагогічні працівники Махнівського ЗДО «Ромашка» систематично підвищували власну фахову майстерність згідно з планами самоосвіти. Окрім цього, працівники, а саме Черніцька Л.В., Черниш Т.Ю., Сачук І.Ю., Шемотюк Т.П., Петлінська І.О., Шпак Н.В. проходили курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти».

Педагогічні працівники ЗДО впроваджували у своїй освітній діяльності наступні інноваційні технології:

· Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова (Н.Гавриш) – Шпак Н.В.

· Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання (Л.В. Шульга) – Шемотюк Т.П.

· Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят (Н.Баглаєва) – Луцюк М.Г.

· Виховання казкою (Л.Б. Фесюкова) – Чагарук Т.М.

· Технологія естетико-екологічного виховання (Г.С. Тарасенко) – Авраменко І.В.

· Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного віку (М.М. Єфименко ) – Рибак В.А.

· Виховання екологічної культури дошкільників ( З.П. Плохій) – Черниш Т.Ю.

· Веселкова музикотерапія (І.А. Малишевська) – Сачук І.Ю.

З метою підтримки та сприяння розвитку творчих здібностей дошкільників, виховання любові до мистецтва працівники та музичний керівник Сачук І.Ю. організовували тематичні свята та заходи: «Свято осені», розвага "Традиції та обряди" флешмоб до Дня єдності, спортивна розвага "Ми спритні та сміливі", День козацтва, спортивна розвага "Будемо нехворійками", свято «Солодкий Новий рік», Свято весни, «День мами» тощо.

Упродовж року педагоги та інші працівники дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги, освітній процес був організований належним чином.

Інформація про життя наших здобувачів освіти у ЗДО, цікаві моменти з освітнього процесу висвітлюється на сайті нашого закладу та на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та застосунку VIBER.

ІІ. Матеріально-технічне забезпечення

ЗДО має типову споруду, яка включає приймальну, ігрову, спальню, туалет. У групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. У роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу та лави.

Приміщення використовуються для проведення щоденної освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, для здійснення організованої та вільної ігрової діяльності здобувачів освіти, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Будівля ЗДО знаходиться далеко від проїзної частини, має металевий паркан, по периметру території захищена зеленою зоною. Приміщення після капітального ремонту у 2013 році перебуває в належному стані. Постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.

Адміністрація приділяє велику увагу озелененню території закладу, створенню комфортного середовища для перебування здобувачів освіти на вулиці. На території закладу розташовані клумби, газони, дерева і кущі, а також дослідні ділянки. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев та кущів, вирубка сухих гілок.

У 2023 році за рахунок бюджетних коштів були закуплені подушки та ковдри - 18300,00 грн., біотуалет для укриття - 7194,00грн, лінолеум для укриття - 8550,00 грн., посуд - 4630,00 грн, кухонні ваги - 12500,00грн, світильники 2320,00 грн, за благодійні внески батьки придбали іграшок - 2470,00 грн., жалюзі - 500,00 грн., деревина - 2400,00 грн, продукти харчування 6409,00 грн, благодійна організація UNICEF подарувала бокс розвивальних ігор на суму 1000,00 грн. Групи мають ізольовані входи, що забезпечує дотримання протиепідемічних вимог у період карантину.

У ЗДО постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання холодною та гарячою водою, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності до санітарно-гігієнічних, педагогічних та естетичних норм.

Згідно з планом асигнувань, із бюджету на 2023 - 2024 років для потреб закладу закуплено:

· канцтовари на суму 15150,00 грн;

· господарчі товари (миючі засоби, серветки і т.д.) на суму 30000,00 грн;

· медикаменти на суму 2000.00 грн;

· продукти харчування на суму 378630,00 грн;

На оплату послуг витрачено:

- за тверде паливо (з червня 2023 по травень 2024 р.) – 233600,00 грн;

- за електропостачання (з червня 2023 по травень 2024 р.) – 158084,05 грн;

- за водопостачання (з червня 2023 по травень 2024 р.) – 5794,46 грн;

- за інтернет – 5904,82 грн.

Матеріально-технічна база ЗДО є достатньою для проведення необхідного обсягу освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно оновлюється та розвивається.

ІІІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я здобувачів освіти та педагогічних працівників

Організація харчування дітей у ЗДО здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2018 році» від 02.01.2018р. №05/р.

На основі вище вказаних документів систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою, ведеться відповідна документація з питань харчування медичною сестрою, завідуючою господарством та кухарем.

21 травня 2021 року була створена робоча група з впровадження нових норм харчування за системою НАССР, мета якої полягає в оцінці та контролі за небезпечними факторами, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Усе це дозволить привести систему харчування у ЗДО у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» № 305 від 24 березня 2021 року, яка вступає у дію з 01 вересня 2021 року.

У закладі організовано 3-разове харчування здобувачів освіти, що відповідає режиму роботи ЗДО. Систематичний контроль за організацією харчування здійснювала медична сестра Фурдига С.В.

Харчоблок та групи в повній мірі забезпечено кухонним інвентарем, посудом та обладнанням. Завідуюча господарством Табалюк Т.Є. своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого директором закладу дошкільної освіти та погодженого з Козятинським управлінням ГУ держпродспоживслужби. Згідно з примірним двотижневим меню та картотекою страв, затвердженими директором закладу дошкільної освіти, директор спільно з кухарем, медичною сестрою та завідуючою господарством щодня складали меню-розклади на наступний день.

Здійснювалася закупівля лише якісних продуктів харчування та продовольчої сировини із обовязковою наявністю сертифікатів якості, які відповідали вимогам державних стандартів. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в ЗДО задовільні та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Медична сестра за 30 хвилин до видачі їжі на групи знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції. Кухар Глузька А.І. у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи.

У ЗДО видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіку видачі їжі. Помічники педагогічних працівників дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.

Аналіз виконання норм харчування за навчальний рік показав, що в цілому харчування здобувачів освіти у ЗДО здійснювалось наближено до норм. Невиконання в повній мірі норм харчування можна пов'язати з необхідністю дотримання цінового показника.

Педагогічні працівники та їх помічники брали активну участь в організації харчування здобувачів освіти, формували у них стійкі навички особистої гігієни, культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму.

Медична сестра у ЗДО організовує медико-профілактичну роботу, про що свідчить оформлена належним чином обов’язкова документація, своєчасно складені плани роботи та звіти.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників закладу, організація їх відпочинку та оздоровлення

Адміністрація ЗДО систематично докладає зусиль для створення належних умов праці усіх працівників, для покращення оплати праці обслуговуючого персоналу. Керівництво закладу, відповідно до колективного договору, постійно співпрацює з первинною профспілковою організацією. З метою стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та інші досягнення застосовувались заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

IV. Співпраця з батьками

Співпраця з батьками у Махнівському ЗДО «Ромашка» здійснювалася на основі фахового вдосконалення педагогів, передбачала методичний та психологічний супровід організації взаємодії педагогічних працівників з дорослими, спільну діяльність учасників освітнього процесу та спрямовувалася на просвіту батьків.

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізовували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до навчання у закладах загальної середньої освіти.

V. Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти

Звернення громадян до адміністрації ЗДО були індивідуальними та стосувались таких питань:

- зарахування дітей до ЗДО;

- переведення до іншої групи ЗДО;

- відрахування із ЗДО;

- надання довідок батькам про відвідування їх дітьми закладу;

- працевлаштування персоналу.

Усі звернення були розглянуті та вирішені позитивно з наданням вичерпних відповідей і пояснень. Повторних звернень не надходило.

Таким чином, можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи закладу дошкільної освіти. Річний план за минулий навчальний рік виконано.

Головним є те, що я, як директор, прагну, щоб заклад залишався тим місцем, де діти можуть навчатись, виховуватись, фізично розвиватись та зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь