A A A K K K
для людей із порушенням зору
Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АвтомобільнІ дороги України».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32054743.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 21036, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 27, тел. (0432) - 611-724; e-mail: ohorona_praci_oad@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП)  філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця (ДЕД)» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» - 22123, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Махнівка, вул. Київська, 48.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого  обєкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця»  не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). На даний час проммайданчикДорожньо-ремонтний пункт (ДРП) філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» знаходиться  в існуючому стані, на існуючий земельній ділянці. Жодних робіт по реконструкції, розширенню, перепрофілюванню  чи збільшенню обсягів та номенклатури не передбачається. Залучення додаткових виробничих площ, використання додаткових земельних ресурсів не планується. Представлені документи для отримання дозволу на викиди оформлені виключно для існуючих джерел викидів (зварювальне та опалювальне обладнання) проммайданчика: ДРП по вул. Київська, 48, у с. Махнівка .

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Філія «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» спеціалізується з будівництва, експлуатації  та ремонту автомобільних доріг, а також виконує роботи з упорядження теріторій підприємств та установ.

Допоміжне виробництво  розміщено на проммайданчику Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП).  Виробнича потужність ДРП  не має матеріальних показників, але з іншого боку, опосередковано забезпечує стабільність роботи дорожньо-будівельних механізмів, автотранспорту та виробничого персоналу філії шляхом матеріально-технічного  забезпечення та створенням належних умов праці для утримання 72,0  км автодоріг.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На об’єкті розміщено 2 стаціонарних джерела забруднення атмосфери (зварювальний апарат, грубка) , сумарний розрахунковий викид забруднюючих речовин яких становить 0,70724 т/рік, у тому числі (т/рік): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,0021

т/рік

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

0,0003

т/рік

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)

0,007

т/рік

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

0,002

т/рік

Азоту(1) оксид (N2O)

0,00006

т/рік

Оксид вуглецю

0,003

т/рік

Вуглецю діоксид

0,692

т/рік

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

0,0007

т/рік

Метан

0,00008

т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до третьої групи підприємств, як об'єкт, який  не підлягає взяттю на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій не розроблялись та відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Підприємство відноситься до третьої групи підприємств, як об'єкт, який  не підлягає взяттю на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Вінницька обласна військова адміністрація, 21050, м. Вінниця, вулиця Соборна, 70, тел. (0432) 592 - 110.

Строки подання зауважень та пропозицій: Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір.

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: проєкт документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки площею 7,0 га з кадастровим номером 0521483200:06:002:0228 за межами с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області – для розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації»

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Махнівська сільська рада Хмільницького району Вінницької області.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

 а) дата початку та строки здійснення процедури: відповідно до п. 4 ст. 12 Закону України «Про СЕО» громадське обговорення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з дня їх оприлюднення, а саме з 8 травня 2023 року, на офіційному вебсайті Махнівської сільської ради та триватиме до 7 червня 2023 року.

б) способи участі громадськості: громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Відповідно до п. 7 ст. 12 Закону України «Про СЕО» усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: виконком Махнівської сільської ради, 22133, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Махнівка, вул. Нікольського, буд. 15. Контактна особа Набокова Алла Борисівна, тел.: (04342)32188.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: виконком Махнівської сільської ради, 22133, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Махнівка, вул. Нікольського, буд. 15, тел.: (04342)32188, електронна адреса: mahnivka.sr@ukr.net. Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: відсутня.

Додаток 1 ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ проєкту «Детальний план території земельної ділянки площею 7,0 га з кадастровим номером 0521483200:06:002:0228 за межами с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області – для розміщення злітнопосадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації»

Додаток 2 Загальні відомості щодо земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (розділ ОНПС)

  1. Повна назва документа державного планування: Генеральні плани та плани зонування (СЕО) сіл: Мшанець, Марківці, Медведівка, селище Садове
  2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Махнівська сільська рада Хмільницького району  Вінницької області.
  3. Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення Розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (Стратегічна екологічна оцінка) розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 22 липня 2021 року на сайті Махнівської сільської ради та триватиме до 25 серпня 2021р.

б) способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (Стратегічна екологічна оцінка) та проекту документу державного планування.

в) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування - 22100, Вінницька обл. м. Козятин, П.Орлика, 10, тел.. 043-42-2-31-65.

Контактна особа Набокова Алла Борисівна.

г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій - 22100, Вінницька обл. м. Козятин, П.Орлика, 10, тел.. 043-42-2-31-65. e-mail: mahnivka.arh@ukr.net

Зауваження та пропозиції надаються протягом 30 днів.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування  - відсутня.

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Марківці

Генеральний план села Марківці

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Медведівка

Генеральний план села Медведівка

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Мшанець

Генеральний план села Мшанець

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Садове

Генеральний план села Садове

 

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пояснююча записка ДПТ

Стратегічна екологічна оцінка ЗПТ

Схема розташування

Існуючий план

Проектний стан

Схема розташування мереж споруд

Схема інженерної підготовки

Візуалізація

 

 

 

Матеріали  детального плану території  для  будівництва об'єктів дорожнього сервісу та торгівлі орієнтовною площею проєктування 0,30 га,                      яка  знаходиться  за  межами  населеного  пункту   с. Махнівка на території Махнівської сільської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області:

  1. Розпорядження Хмільницької райдержадміністрації  від 07.05.2021    № 105 «Про внесення змін до розпорядження голови Козятинської райдержадміністрації від 30 листопада 2020 року № 180 «Про розроблення детального плану території»»

  2. Повідомлення  про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  3. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

https://rada.info/upload/users_files/04328298/30cbc46297f6fd7276da451b298ac4bf.pdf

Довідка про консультації Генерального плану і звіту про стратегічну екологічну оцінку с. Вовчинець Козятинського району Вінницької області

Довідка про консультації Генерального плану і звіту про стратегічну екологічну оцінку с. Вовчинець Козятинського району Вінницької області

10:26:42 06.07.2020

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ Генерального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку с. Вовчинець Козятинського району  Вінницької області

14:25:50 19.06.2020

ВОВЧИНЕЦЬ ГП

https://rada.info/upload/users_files/04328298/24e8f0bd8b9f387a75c5cd1830bb654c.pdf

15:33:48 18.05.2020

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь