Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

Громадське обговорення проєкту рішення "Про припинення юридичної особи Комунальний заклад "Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області" шляхом ліквідації""

Рішенням виконавчого комітету Махнівської сільської ради від 19 червня 2024 року № 83 «Про початок громадського обговорення проєкту рішення «Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації» розпочинається громадське обговорення ліквідації закладу загальної середньої освіти Комунального закладу «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» та обговорення відповідного проєкту рішення.

1. Найменування організатора громадського обговорення: Махнівська сільська рада.

2. Документи, які виносяться на обговорення: проєкт рішення «Про припинення юридичної особи  Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації».

3. Мета: врахування думки жителів Махнівської сільської територіальної громади щодо ліквідації (припинення діяльності) закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєкту рішення щодо ліквідації (припинення діяльності) закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради.

4. Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України: Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103-2 Бюджетного кодексу України: Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25 Закону України «Про освіту»: Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом серйозної демографічної кризи, яка спостерігається в державі в результаті повномасштабного вторгнення росії в нашу країну. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується внаслідок як різкого зменшення показників народжуваності, так і масового виїзду українських сімей закордон з метою порятунку від війни. Тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми та неспроможними. Освітні заклади з нижчою фактичною наповнюваністю класів є найбільш затратними комунальними закладами у перерахунку на одного учня.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2024 року № 245 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 27 грудня 2017 р. № 1088» були внесені зміни до порядку надання освітньої субвенції. За рахунок субвенції не здійснюватиметься фінансування закладів загальної середньої освіти, кількість учнів у яких з 1 вересня 2025 року буде меншою за 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – меншою за 60 осіб.

З огляду на зміни, внесені цією постановою, перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів: або утримання таких закладів (оплата за енергоносії, природний газ, водопостачання, інші послуги, зарплата педагогічному та технічному персоналу), або переведення дітей до спроможних закладів освіти і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим коштам.

Станом на червень 2024 року на території Махнівської сільської ради функціонують 5 закладів загальної середньої освіти, з них: 1 ліцей та 4 гімназії з дошкільними відділеннями. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників.

Кількість дітей, які здобувають освіту в п’ятьох школах, складає 617 учнів. Переважна видаткова частина бюджету нашої громади використовується на забезпечення утримання та належного функціонування закладів освіти для надання ними освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними закладами (у перерахунку на одного учня). Так, у Комунальному закладі «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» у 2023/2024 навчальному році навчалось 52 учні і 10 вихованців у дошкільному відділенні. Аналіз прогнозованої кількості учнів у КЗ «Юрівська гімназія» показує, що у 2024/2025 навчальному році у цьому закладі навчатиметься 48 учнів, у 2025/2026 та 2026/2027 навчальних роках - 46 учнів, у 2027/2028 навчальному році – 42 учні.

Вартість утримання 1 учня у КЗ «Юрівська гімназія» у 2022 році становила 76 200,00 грн., у 2023 році  – 85 716,00 грн., у 2024  – 105 099,00 грн.

Вартість утримання закладу, разом із заробітною платою педагогічних працівників складала: у 2022 році – 4221328,17 грн., у 2023 році – 4439483,56 грн., у 2024 році – 5465174,00 грн. У 2024 році на заробітну плату буде використано 4677164,00 грн., з них державні субвенцій ні кошти – 3023548,00 грн., додаткові кошти з місцевого бюджету на фінансування заробітної плати педагогічних працівників – 68903,00 грн.

Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання закладів загальної середньої освіти позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, щоб забезпечити більш високу якість освітніх послуг.

Створення об'єднаної громади надало жителям наших сіл можливості для формування ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Процес ліквідації закладу освіти в селі болісний для громади. Але це закономірний процес, який відбувається в усьому світі і в Україні також. У сільській місцевості поряд з демографічним фактором великою мірою на нього впливає й економічний. Зокрема, відсутність потреби у великій кількості людей для задіяння у сільському господарстві, що є результатом повсюдного використання потужної сільськогосподарської техніки та нових технологій. Відсутність достатньої кількості робочих місць, низька заробітна плата на наявних, важка домашня робота – все це змушує сучасну молодь виїжджати з українського села. На жаль, ця ситуація є характерною і для нашої Махнівської громади. Так з’являються малокомплектні школи, де не відбувається належна соціалізація дітей, де немає змагання за кращі результати, де майже повністю відсутня оплачувана позакласна та спортивно-масова робота.

Тому, враховуючи вищевикладене, виносимо на громадське обговорення питання ліквідації Комунального закладу «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» та власне відповідного проєкту рішення.

5. Формат проведення громадського обговорення:  у зв’язку з введеним на території України воєнним станом через збройну російську агресію та відповідно до Закону України від 08 травня 2024 року № 3684-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі за адресою: 22133, Вінницька область, Хмільницький район, с. Махнівка, вул. Шкільна, 3; у електронній формі – на електронну адресу osvita.makh1@gmail.com; в усній формі – на контактний телефон: 0961107478 (Поліщук Інна Юріївна – начальник відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради).

Графік громадських обговорень з виїздом до закладу освіти, який планується до реорганізації, оприлюднюватиметься додатково на сайті Махнівської сільської ради.

До участі в обговоренні запрошуються всі мешканці Махнівської сільської ради.

6. Склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення проєкту рішення щодо припинення юридичнної особи Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації:

Кузьмінський Павло Вікторович

Сільський голова, голова робочої групи

Поліщук Інна Юріївна

Начальник відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради, заступник голови робочої групи

Горбачук-Наровецька Ольга Василівна

Головний спеціаліст відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Андрійчук Раїса Іванівна

Начальник відділу (головний бухгалтер) бухгалтерського обліку та економіки Махнівської сільської ради

Грошовенко Олександр Ілліч

Начальник відділу організаційно-правової та кадрової роботи Махнівської сільської ради

Богданчук Світлана Володимирівна

Начальник фінансового відділу Махнівської сільської ради

Сорокіна Леся Юріївна

Головний спеціаліст (бухгалтер) відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради

Науменко Олександр Віталійович

Директор Комунального опорного закладу «Махнівський ліцей Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Закусило Петро Миколайович

Директор Комунального закладу «Безіменська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Залюбівська Алла Олександрівна

Директор Комунального закладу «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Савчук Ірина Іванівна

Директор Комунального закладу «Переможнянська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Стецький Віктор Миколайович

Директор Комунального закладу «Вовчинецька гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Іванець Ігор Сергійович

Голова Махнівської сільської організації профспілки працівників освіти і науки України 

Христюк Сергій Іванович

Депутат Махнівської сільської ради

Тороп Олександр Володимирович

Депутат Махнівської сільської ради

Янчук Ярослав Петрович

Депутат Махнівської сільської ради

Рибак Юрій Станіславович

Депутат Махнівської сільської ради

Староста відповідного старостинського округу

За запрошенням

7. Початок громадських обговорень вважати день оприлюднення цього інформаційного повідомлення.

Свої зауваження та пропозиції просимо подавати щоденно (крім вихідних) з 19 червня 2024 року по 18 червня 2025 року включно у форматі, зазначеному в пункті 5.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведенння їх аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Махнівської сільської ради.

                                                                                               

М А Х Н І В С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А     Р А Д А

Хмільницького району Вінницької області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  Р І Ш Е Н Н Я № 83

19 червня 2024 року

 

Про початок громадського обговорення проєкту рішення «Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації»

 

           Відповідно до ст. ст. 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 13, 66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», розглянувши проєкт рішення «Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації», враховуючи клопотання відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради від 17.06.2024 року № 365, Махнівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Розпочати громадське обговорення проєкту рішення «Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації» (додається) шляхом оприлюднення тексту проєкту на офіційному сайті Махнівської сільської ради.
 2. Початком обговорення вважати день оприлюднення інформаційного повідомлення про обговорення зазначеного проєкту рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова                                    Павло КУЗЬМІНСЬКИЙ

 

Додаток

До рішення виконкому

Махнівської сільської ради

Від     №       

                        ПРОЄКТ ПР

                                                          Україна                                               ПРОЄКТ

                                            Махнівська сільська рада

                              Хмільницького району Вінницької області

                                       П Р О Є К Т    Р І  Ш Е Н Н Я  №

 

  червня 2025 року                                                                сесія 8 скликання

 

Про припинення юридичної особи Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» шляхом ліквідації

 

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 104-105, 110-112 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, ст. ст. 25, 66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи», наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України», за результатами проведення публічних громадських обговорень , рішення робочої групи з питань оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської територіальної громади Протокол №  від  червня 2025 року, враховуючи пропозиції постійної комісії з гуманітарних питань, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти Махнівської сільської територіальної громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями, а дошкільну групу вихованцями в Комунальному закладі «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області», з метою ефективного використання наявних ресурсів і бюджетних коштів, у рамках формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, що відповідає потребам населення в наданні освітніх послуг із урахуванням соціальних, географічних та економічних умов, Махнівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» (код ЄДРПОУ 34377616), місцезнаходження: 22112, Вінницька область, Хмільницький район, село Юрівка, вулиця Миру, 15.
 2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» та затвердити її персональний склад згідно з додатком.
 3. Ліквідаційна комісія знаходиться за адресою: 22133, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Махнівка, вул. Шкільна, 3.
 4. Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторами вимог з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області».
 5. Ліквідаційній комісії:

5.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» в установленому чинним законодавством порядку;

5.2. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів;

5.3. Здійснити інвентаризацію майна, що належить закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області», який ліквідовується, та після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Махнівській сільській раді;

5.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України;

5.5. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на затвердження ради ліквідаційний баланс закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»;

5.6. Провести розрахунок з бюджетом, працівниками;

5.7. Звернутися до відповідного органу державної податкової інспекції та відповідного органу Пенсійного фонду України для отримання довідок про відсутність заборгованості по податках, зборах, обов’язкових платежах, а також до архівної установи та отримати довідку про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

5.8. Вчиняти дії, передбачені чинним законодавством України, щодо ліквідації закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»;

5.9. Після завершення процедури ліквідації провести передачу нерухомого майна, земельної ділянки, іншого окремо індивідуально визначеного майна закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» та матеріальних цінностей Махнівській сільській раді із забезпеченням документального оформлення згідно з чинним законодавством України;

5.10. Подати у відділ землеустрою, регулювання земельних відносин, ЖКГ, благоустрою та управління комунальною власністю Махнівської сільської ради у десятиденний термін один із примірників акту приймання-передачі майна закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області».

6. Відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради (Поліщук І.Ю.) забезпечити підвезення дітей шкільного та дошкільного віку для здобуття освіти в територіально доступному закладі шкільним автобусом та/або із залученням послуг перевізника;

7. Директору Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» попередити в установленому чинним законодавством України порядку працівників закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» про ліквідацію закладу та про їх подальше звільнення із займаних посад. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

8. Комплекс будівель та споруд закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» (код ЄДРПОУ 34377616, адреса: 22112, Вінницька область, Хмільницький район, село Юрівка, вулиця Миру, 15) передати на баланс Махнівської сільської ради.

9. Припинити право постійного користування закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» земельною ділянкою кадастровий номер 0521487800:01:001:0114, площею 1,468зе га.

10. Інше окремо індивідуально визначене майно закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» передати на баланс Махнівської сільської ради для подальшого використання.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Павло КУЗЬМІНСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення  сесії   скликання

від     №  

 

СКЛАД ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

з припинення діяльності закладу загальної середньої освіти Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

 

 1. Залюбівська Алла Олександрівна – директор Комунального закладу «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області», голова комісії
 2. Грошовенко Олександр Ілліч – начальник відділу організаційно-правової та кадрової роботи Махнівської сільської ради, заступник голови комісії
 3. Іванець Ігор Сергійович – голова Махнівської сільської організації профспілки працівників освіти і науки України, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

 1. Поліщук Інна Юріївна – начальник відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради
 2. Сорокіна Леся Юріївна – головний спеціаліст (бухгалтер) відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради
 3. Гринчук Любов Павлівна – головний бухгалтер Комунальної установи «Централізована бухгалтерія комунальних закладів Махнівської сільської ради»
 4. Громик Людмила Іванівна – бухгалтер Комунальної установи «Централізована бухгалтерія комунальних закладів Махнівської сільської ради»

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                          Нелія МАЛІВАНЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь