A A A K K K
для людей із порушенням зору
Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

Конкурс на визначення Виконавця послуг з управління побутовими відходам на території Махнівської сільської територіальної громади

Дата: 28.12.2023 12:40
Кількість переглядів: 171

Виконавчий комітет сільської ради з 29.12.2023 р. по 28.01.2024 р. оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з управління побутовими відходами на території Махнівської сільської ради та повідомляє про готовність розглянути пропозиції суб’єктів господарювання, що мають намір взяти участь в конкурсі.

Для отримання детальної інформації щодо участі в конкурсі, можна звернутися до відділу землеустрою, регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства, благоустрою та управління комунальною власністю.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Махнівської сільської ради, вул. Нікольського, с. Махнівка, 15, Хмільницький район Вінницька область, 22100.

.2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення 35 сесії Махнівської  сільської ради 8 скликання №59-35-08   від 21.12.2023 р. «Про делегування повноважень щодо організації конкурсу з визначення виконавця послуг з управління побутовими відходами на території Махнівської сільської територіальної громади».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

3.1.Місце знаходження організатора конкурсу приміщення Махнівської сільської ради Вінницька область., Хмільницький район, с. Махнівка, вул. Нікольського,15,

3.2.Дата: з 29.12.2023 р. по 28.01.2024 р. проводиться конкурс з визначення Виконавця послуг з управління побутовими відходами на території с. Махнівка.

3.3.Час: 10 год. 00 хв.

3.4. Булавський Ігор Олександрович – начальник відділу землеустрою, регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства, благоустрою та управління комунальною власністю;

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста.

4.2. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів. Наявність обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів, для підтримання належного санітарного стану контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.3. Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.4. Досвід роботи з надання послуги з вивезення побутових відходів.

4.5. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

4.6. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення твердих побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору твердих побутових відходів, контейнерів для збору твердих побутових відходів, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

4.7. Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з всієї території громади, що передбачає зокрема:

- орієнтовний обсяг вивезення твердих побутових відходів 15000 м.куб;.

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям громади послуг з вивезення твердих побутових відходів, що здійснюється відповідно до стандартів, нормативів передбачених чинним законодавством України;

- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з управління побутовими відходами

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

-балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

-довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

-документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

-технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

-довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

-документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

-документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

-інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, тощо) належного рівня якості.

6.3. Довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування, миття контейнерів.

6.4. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника конкурсу.

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені керівником підприємства;

б) у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

- площа громади –30981,20 га.

- 0,600  км. відстань від межі с. Махнівка до МВВ (місце видалення відходів);

- 1,400  км. відстань від межі с. Безіменне до МВВ (місце видалення відходів);

8. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

На відстані 0,6км від межі с. Махнівка та 1,4км. від межі с. Безіменна  розташоване МВВ (місце видалення відходів) на комунальних землях Махнівської сільської  територіальної громади в Хмільницькому районі Вінницької області, площа полігону  в с. Махнівка становить  0,8670га, с. Безіменна  0,9107 га.

9.Вимоги до конкурсних пропозицій.

9.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

9.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

9.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

9.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

9.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

9.6.Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються Прізвищем ім’ям та по батькові особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

9.7.Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

| Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1

 

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях на території міста

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

- наявність орендованого спецтранспорту - 2 бали;

- наявність власного спецтранспорту – 5 балів.

2

Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

- наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали;

- наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів.

3

Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

найвища пропозиція – 0 балів

найнижча пропозиція – 5 балів

інші пропозиції – 2 бали

4

Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

 

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 0-5 років – 0 балів

досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 5-10 років – 2 бали

досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів більше 10 років – 5 балів

5.

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів |

- є порушення правил безпеки дорожнього руху – 0 балів;

не має порушень правил безпеки дорожнього руху – 5 балів.

6.

Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття та підтримання технічного стану спеціального обладнання транспортних засобів

- наявність орендованого обладнання - 2 бали;

наявність власного обладнання – 5 балів.

7

Наявність обладнання для миття контейнерів та підтримання їх у належному санітарному стані.

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів

- наявність орендованого обладнання для миття контейнерів - 2 бали;

наявність власного обладнання для миття контейнерів – 5 балів.

8

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

- отримання медичних послуг на договірній основі – 2 бали;

- наявність власного медичного пункту – 5 балів.

9

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

 

наявність орендованого контрольно-технічного пункту - 2 бали;

наявність власного контрольно-технічного пункту – 5 балів.

10.1. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комісії.

 11. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:

11.1.Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до конкурсної комісії за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.

11.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації конкурсна комісія проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів конкурсна комісія повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні конкурсною комісією зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

12. Внесення змін до конкурсної документації:

12.1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу

12.2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

13. Способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

13.1. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

13.2. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

13.3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

13.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

13.5.Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

14. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:

14.1. Місце знаходження організатора конкурсу приміщення Махнівської сільської ради: с. Махнівка, вул. Нікольського,15.

14.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

14.3. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

14.4. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

14.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

14.6 За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації.

14.7. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 24 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 (зі змінами).

14.8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу оприлюднює повідомлення на своєму офіційному вебсайті та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

14.9. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

14.10. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проєкт або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

14.11. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

14.12. Організатор конкурсу протягом не більш як 5 робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом, який оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті, рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як 5 років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

14.13. З переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

14.14. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь