Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МАХНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 17.07.2023 15:24
Кількість переглядів: 1128

Засновником закладів освіти Махнівської сільської територіальної громади є Махнівська сільська рада. Статтею  32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачено, що рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства. Згідно зі статтею 37 цього ж Закону України засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

 Головна мета засновника та основне завдання реформованої Нової української школи  – створити такий заклад освіти, в якому буде приємно, зручно та безпечно навчатись і який забезпечуватиме учням здобуття не лише знань, але й необхідних компетентностей для практичного їх застосування у повсякденному житті. Відповідно до Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» заклад освіти повинен надавати широкий комплекс якісних освітніх послуг: гуртки, групи подовженого дня, послуги шкільного психолога та соціального педагога, сучасна оновлена матеріально-технічна база тощо.

На території Махнівської громади функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття освіти на усіх трьох рівнях: початковому, базовому середньому та профільному середньому. 4 з них мають у своїй структурі дошкільне відділення.

На сьогодні формування оптимальної спроможної освітньої мережі є вимогою часу. Навчання у повнокомплектному закладі освіти сприяє набуттю учнями навичок спілкування в колективі однолітків, формуванню лідерських якостей, дає можливість повноцінного розвитку здібностей та творчої майстерності. У конкурентному освітньому середовищі у здобувачів освіти є мотивація до досягнення кращих результатів у навчанні. Саме тому створення умов для надання якісних освітніх послуг, що відповідають вимогам Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», через оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської ради, є одним із пріоритетних завдань.  

 З метою формування  мережі  загальної середньої освіти Махнівської сільської ради, що відповідає потребам населення в наданні освітніх послуг із врахуванням соціальних, географічних та економічних умов, приведення її у відповідність Законам України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також раціонального використання бюджетних коштів, передбачених на галузь освіти, відповідно до повноважень, визначених пунктом 30 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 29, підпункту 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо управління об’єктами комунальної власності, зокрема закладами освіти, розпорядженням сільського голови від 04 липня 2022 року № 62 створено робочу групу з питань оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської територіальної громади, до складу якої входять сільський голова, начальники відділу бухгалтерського обліку та економіки, організаційно-правової роботи та державної реєстрації Махнівської сільської ради, фінансового відділу Махнівської сільської ради, працівники відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради, директори закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської ради, голова Махнівської сільської організації Профспілки працівників освіти і науки України, депутати Махнівської сільської ради. До  участі в роботі комісії залучені старости сіл, в яких функціонують школи.

Відділом освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради та членами робочої групи проведено збір та аналіз даних про наявну шкільну мережу, демографічну ситуацію в громаді,  прогнозовану наповнюваність класів, наявність повноцінної старшої школи, перспективну мережу закладів загальної середньої освіти, вартість утримання одного учня у розрізі витрат освітньої субвенції та місцевого бюджету.

 05 липня 2022 року на розгляд робочої групи були надані інформаційні  матеріали, підготовлені відділом освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради. На цих даних були сформульовані пропозиції Махнівській сільській раді щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти громади.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення. Тож для залучення жителів Махнівської сільської територіальної громади до питання оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, Махнівською сільською радою було ініційовано проведення громадського обговорення за місцем проживання.

Оголошення про проведення громадського обговорення проєктів рішень щодо реорганізації шляхом перетворення закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської ради та визначення опорного закладу загальної середньої освіти Махнівської сільської ради розміщено на сайті Махнівської сільської ради 05 липня 2022 року.

Обговорення тривали 1 календарний рік – з 05 липня 2022 року до 04 липня 2023 року. Пропозиції та зауваження від жителів Махнівської сільської територіальної громади та зацікавлених осіб приймалися відділом освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради на електронну адресу, вказану у повідомленні.

 У даний період було проведено чотири засідання робочої групи із запрошенням батьків здобувачів освіти та дві зустрічі  у  Переможнянському та Безіменському старостинському округах. На зустрічах були присутні старости сіл, працівники освітніх закладів, батьки учнів.

На розширених засіданнях робочої групи та зустрічах учасникам обговорень було надано економічне обґрунтування необхідності формування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Махнівської громади та роз’яснювалися можливі наслідки реалізації пропонованих рішень. Розглядалися питання реорганізації закладів освіти шляхом перетворення, збереження наявної мережі, вимог до створення опорного закладу-ліцею у громаді, ремонту доріг, облаштування найпростіших укриттів, графіку підвозу дітей, організації індивідуального навчання учнів, психологічного стану здобувачів освіти в іншому закладі освіти,  періоду існування школи у статусі «Гімназія», організації дистанційного навчання.

 Особливо гостро обговорювалися питання наявності автобусів для підвезення учнів та графіків перевезення здобувачів освіти зі старостинських округів до опорного закладу освіти. На виконання статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у Махнівській сільській територіальній громаді, з метою забезпечення територіальної  доступності  до повної загальної середньої освіти, засновником забезпечується підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку. Для цього використовуються 3 шкільні автобуси. 1 шкільний автобус Юрівського закладу загальної середньої дошкільної освіти у 2022 році був мобілізований для потреб Збройних сил України. У Махнівській громаді є перевізник, послугами якого користуються 3 заклади освіти. У травні 2023 року Махнівська сільська рада надала Вінницькій обласній військовій адміністрації гарантійний лист на спів фінансування для придбання 1 шкільного автобуса.

Для забезпечення безперебійного перевезення здобувачів освіти до опорного закладу освіти і у зворотному напрямку була прийнята програма щодо забезпечення перевезення дітей Махнівської сільської ради «Шкільний автобус» на 2023 – 2025 роки рішенням сесії Махнівської сільської ради від 27 червня 2023 року № 09-30-08. Завдяки цій програмі можливо буде використовувати шкільні автобуси інших закладів загальної середньої освіти громади для підвозу учнів до опорного закладу освіти і у зворотному напрямі.

У процесі  громадського обговорення надходили письмові звернення до сільського голови, начальника відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради, Вінницької ОВА, Служби освітнього омбудсмена, на «гарячу лінію» Міністерства освіти і науки України.

Письмові звернення щодо недопущення реорганізації закладів освіти надходили від батьків здобувачів освіти Переможнянського та Безіменського ЗЗСДО.

Також були запити від Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА щодо перевезення учнів із с. Куманівка, с. Молодіжне, с. Безіменне до опорного закладу загальної середньої освіти, Служби освітнього омбудсмена щодо надання інформації про економічні, соціально-демографічні передумови прийняття рішення про реорганізацію освітньої мережі та очікувані результати такої реформи з точки зору забезпечення якості освіти і дотримання прав здобувачів освіти та педагогічних працівників. 

Всім зацікавленим особам надавалася відповідь.

Заклади загальної середньої освіти Махнівської сільської територіальної громади утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. Інформаційну довідку Міністерства освіти і науки України щодо розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2023 рік для закладів освіти Махнівської ТГ оприлюднено на сайті Міністерства. 

Освітня субвенція з державного бюджету на 2023 рік склала 21 260,5 тис. грн. У формулі розрахунку освітньої субвенції на заробітну плату педагогічним працівникам для Махнівської сільської ради розрахункова наповнюваність класів визначена на рівні 12,5. Таку наповнюваність має лише 1 заклад освіти у громаді. Наявність в інших закладах освіти громади кількості класів із меншою наповнюваністю учнів, ніж розрахункова, призводить до потенційного дефіциту освітньої субвенції у місцевому бюджеті та можливої необхідності спрямувати власні кошти на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Згідно з наданими розрахунків освітньої субвенції на 1 учня Махнівської ТГ виділено 29 366 грн. 

Задля уникнення заборгованості у виплатах заробітної плати були скорочені години варіативної складової, надбавка за престижність до мінімального рівня, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їхнього підпорядкування». Це тимчасово вирішило проблему, але негативно вплинуло на суми заробітних плат педагогічних працівників закладів освіти Махнівської громади.  

Громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги, утримання технічного персоналу, безкоштовне харчування учнів пільгових категорій, підвезення учнів та педагогічного персоналу до закладів освіти і у зворотньому напрямі. З урахуванням всіх витрат  на утримання закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської ради за 2022 рік на 1 учня, наприклад, Вовчинецького ЗЗСДО (кількість учнів – 66 осіб) виділено 30,9 тис. грн, а Махнівського ЗЗСО (кількість учнів – 371 осіб) – 11,2 тис. грн. 

 Не менш важливим питанням в діяльності закладу загальної середньої освіти є його навчальна база.

У Махнівському ЗЗСО наявний швидкісни         й Інтернет 100 Мбіт/с, 2 комп’ютерні класи (20 одиниць), 2 смартдошки, 2 класи оснащені інтерактивними поверхнями – проєкторами з інтерактивними функціями, 10 класів – телевізорами, 2 класи – звичайними проєкторами, з 31 комп’ютера, що використовується в освітньому процесі, 25 одиниць мають термін використання понад 5 років, окрім того, наявні 10 портативних ПК та 75 планшетів. Усі вчителі забезпечені комп’ютерною технікою для проведення уроків у дистанційному режимі, організовується лінгафонний кабінет тощо.  

У Безіменському ЗЗСДО наявне підключення до мережі Інтернет швидкістю до 30 Мбіт/с, 1 комп’ютерний клас (11 комп’ютерів), 10 портативних ПК, з 20 комп’ютерів, які використовуються в освітньому процесі, 9 мають термін використання понад 5 років, 1 кабінет обладнаний проєктором, 7 – телевізорами, у 9 кабінетах встановлені персональні комп’ютери для потреб педагогічних працівників, сучасно оснащені навчальні кабінети відсутні.

 У Вовчинецькому ЗЗСДО: наявна швидкість підключення до мережі Інтернет до 30 Мбіт/с, 1 комп’ютерний клас (6 комп’ютерів), 9 портативних ПК, усі 14 комп’ютерів, які використовуються в освітньому процесі, мають термін використання понад 5 років, 1 кабінет обладнаний проєктором, 4 – телевізорами, сучасно оснащені навчальні кабінети відсутні.

 У Переможнянському ЗЗСДО: наявна швидкість   підключення  до Інтернету до 30 Мбіт/с, комп’ютерний клас налічує 3 одиниці техніки, з 9 комп’ютерів, які використовуються в освітньому процесі, мають термін використання понад 5 років 4 одиниці, окрім того є 15 портативних ПК, 1 кабінет обладнаний проєктором, 2 – телевізорами, сучасно оснащені навчальні кабінети відсутні. Усі вчителі забезпечені комп’ютерною технікою для проведення уроків у дистанційному режимі.

У Юрівському ЗЗСДО: наявна швидкість підключення до Інтернету до 30 Мбіт/с, кабінет інформатики відсутній, наявний 1 комп’ютер з терміном використання понад 5 років та 12 портативних ПК, 5 класів обладнано телевізорами, сучасно оснащені навчальні кабінети відсутні. Усі вчителі забезпечені комп’ютерною технікою для проведення уроків у дистанційному режимі.

Найпоширеніший вимір ефективності закладів загальної середньої освіти у межах шкільної системи – кількість учнів на одну штатну одиницю посади вчителів. Чим більше здобувачів освіти припадає на одного педагогічного працівника, тим вищою є ефективність даного закладу освіти. Всього в школах Махнівської сільської ради працюють 95 педагогічних працівників без врахування зовнішніх сумісників. В одного вчителя найбільше учнів навчаються у Махнівському ЗЗСО (23), найменше – у Вовчинецькому ЗЗСДО (2).

Заклади загальної середньої освіти Махнівської сільської ради з кількістю учнів менше 90 осіб не можуть забезпечити всіх учителів необхідним навчальним навантаженням, у зв’язку з чим частина педагогів викладає по декілька предметів.

У 1 закладі загальної середньої освіти у класі, в якому навчається менше 5-ти учнів, організовано індивідуальне навчання. Відповідно відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

У процесі громадського обговорення проєктів рішень вносилися пропозиції:

 

Проєкт рішення

Пропозиції   на зустрічі

Реорганізувати Безіменський заклад загальної середньої дошкільної освіти Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області шляхом перетворення у Комунальний заклад «Безіменська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

 Підтримано

Реорганізувати Вовчинецький заклад загальної середньої дошкільної освіти Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області шляхом перетворення у Комунальний заклад «Вовчинецька гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Підтримано

Реорганізувати Переможнянський заклад загальної середньої дошкільної освіти Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області шляхом перетворення у Комунальний заклад «Переможнянська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Підтримано

Реорганізувати Юрівський заклад загальної середньої дошкільної освіти Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області шляхом перетворення у Комунальний заклад «Юрівська початкова школа Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

Відхилено

Реорганізувати Юрівський заклад загальної середньої дошкільної освіти Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області шляхом перетворення у Комунальний заклад «Юрівська гімназія Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області»

 Підтримано

 

03 липня 2023 року робоча група на заключному засіданні погодила розроблені відділом освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради проєкти рішень про реорганізацію 4 закладів освіти шляхом перетворення їх у гімназії.

Рішення щодо визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради приймалося конкурсною комісією за результатами розгляду матеріалів, поданих на Конкурс Махнівським закладом загальної середньої освіти. На засіданні конкурсної комісії, яке відбулося 07 липня 2023 року, було погоджено проєкт рішення про визначення Махнівського ЗЗСО Комунальним опорним закладом «Махнівський ліцей Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області».

Усі проєкти рішень та протоколи засідань були направлені до комісії з гуманітарних питань для підготовки матеріалів на сесію.

31 позачергова сесія 8 скликання Махнівської сільської ради відбулася 14 липня 2023 року. У її порядок денний були включені питання щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської ради шляхом перетворення їх у гімназії та визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради.

Відповідні рішення були одностайно прийняті депутатами Махнівської сільської ради.

№01-31-08 «Про визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради».

№02-31-08 «Про реорганізацію закладів загальної середньої освіти Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області шляхом перетворення в гімназії Махнівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області».

 

                « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь