Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

Оголошення про конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради

Дата: 28.06.2023 08:01
Кількість переглядів: 133

          Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради, затвердженого рішенням 30 сесії 8 скликання Махнівської сільської ради від 27 червня 2023 року № 17-30-08.

         Конкурс проводиться у два етапи:

         -  І етап – підготовчий, з 28.06.2023 року по 06.07.2023 року, протягом 7 робочих днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до сектору освіти Махнівської сільської ради;

         - ІІ етап – основний, з 07.07.2023 року по 11.07.2023 року, протягом 3 робочих днів, на якому проводиться перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам, визначається переможець конкурсу та оприлюднюються результати Конкурсу.

         До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Махнівської сільської ради. Конкурс проводиться за наявності не менше одного кандидата на опорний заклад загальної середньої освіти.

         Документи подаються з 28.06.2023 року по 06.07.2023 року, з 09.00 год  до 17.00 год за адресою: вул. Шкільна, 3 с. Махнівка Хмільницького району Вінницької області.

        Відповідальна особа: Сорокіна Л.Ю. – головний спеціаліст (бухгалтер) відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради, секретар комісії, тел. 093 890 3067. 

        Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Махнівської сільської ради та затверджений склад конкурсної комісії додається.

 

Положення

про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти на території Махнівської сільської ради

 І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу  на визначення опорного закладу освіти Махнівської сільської ради (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти Махнівської сільської ради, створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу здобувачів освіти, у тому числі й з особливими освітніми потребами, до якісної освіти, раціонального й ефективного використання наявних ресурсів, їх модернізація та спрямування  на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

Опорний заклад освіти  - це заклад загальної середньої світи, що не має у своєму складі філій, але має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (п.2 ст.13 Закону України «Про освіту», п.6 ст.31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення матеріально-технічної бази  та створення нового освітнього простору в опорному закладі, а також визначення кращих проєктів опорних закладів освіти. 

4. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія на визначення  опорного закладу освіти, засновником якого є Махнівська сільської рада (далі - Комісія), кількісний та поіменний склад якої затверджується рішенням сільської ради.

5. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради.

 ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти, засновником яких є Махнівська сільська рада.  

2. Конкурс проводиться у два етапи протягом 10 робочих днів з дати, визначеної рішенням Махнівської сільської ради:

І етап – підготовчий, протягом 7 робочих днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради;

ІІ етап – основний, протягом 3 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

3. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти, культури та спорту Махнівської сільської ради заявку про участь у Конкурсі довільної форми, до якої додаються такі документи:

1)   стратегія розвитку опорного закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки , яка містить таку обов’язкову інформацію:

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатись в опорному закладі (окремо вказати проєктну потужність опорного закладу, кількість учнів, які навчаються в закладі, відсоток завантаженості закладу освіти, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитись на навчання до опорного закладу; вказати з яких закладів загальної середньої освіти планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників з розрахунком приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- потреба додаткового транспорту  для підвезення учнів до опорного закладу;

-   мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, доступу до швидкісного Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

- результати зовнішнього незалежного  оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, інших конкурсів та змагань;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими освітніми потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад, досягнення педагогічного колективу, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;

2) опис інвестиційних потреб опорного закладу (оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами, введення в разі потреби додаткових посад педагогічних та інших працівників тощо);

3) копію установчих документів закладу освіти;

4) презентацію закладу освіти (12-15 слайдів).

4. Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

5. Інформація про початок, умови Конкурсу та подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Махнівської сільської ради. 

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія у своїй роботі керується законодавством України та цим Положенням.

2. Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

3. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах об’єктивності, незалежності, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання у діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників Конкурсу.

4. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу; діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки сумлінно та неупереджено; не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення Конкурсу; виконувати  інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

5. Члени конкурсної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії, брати участь у обговоренні порядку денного засідань конкурсної комісії, висловлюють окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії.

6. Комісія розглядає пропозиції учасників Конкурсу, визначає їх відповідність умовам проведення Конкурсу, приймає рішення за результатами роботи, готує висновки з визначення переможця Конкурсу.

7. Комісія перевіряє достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації; має право відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.

8. Комісія організовує роботу на громадських засадах.

9. Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

 ІV. Визначення переможця Конкурсу

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією за критеріями оцінювання матеріалів (далі - Критерії), поданих на Конкурс на визначення опорного закладу освіти на території Махнівської сільської ради (додаються).

2. Підсумки Конкурсу визначаються за загальною сумою балів згідно з Критеріями.

3. Рішення Комісії на визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

4. Висновок та рішення Комісії на визначення опорного закладу освіти подається до Махнівської сільської ради для прийняття рішення про надання статусу опорного закладу освіти.

5. Інші питання, що не врегульовані цим Положенням, визначаються чинним законодавством.

 

Критерії оцінювання матеріалів, поданих на конкурс

на визначення опорного закладу освіти на території Махнівської сільської ради

 

№ з/п

Назва критерію

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

1

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200 - 300

Більше 300

2

Кількість класів на паралелі

Один

Два і більше

3

Середня наповнюваність класів

До 20

20 і більше

4

Використання проектної потужності

30-50%

Більше 50%

5

Кількість профілів у опорному закладі

Один

Два і більше

6

Наявність факультативів та курсів за вибором

1-4

Понад 4

7

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

Один

Два і більше

8

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

9

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсів МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості здобувачів освіти закладу 

До 50%

Понад 50%

10

Якісний склад педагогів (вища та перша кваліфікаційна категорія, педагогічні звання та нагороди)

До 50%

Більше  50%

11

Результативність методичної роботи

(наявність вивчених та розповсюджених досвідів, підготовка власних методичних розробок, авторських  програм, посібників, друк у періодичних фахових виданнях, створення блогів вчителями)

На рівні ТГ

На рівні області, країни.

12

Участь педагогічних працівників  у професійних конкурсах, вебінарах, конференціях, результативність

На рівні ТГ

На рівні області, країни

13

Кількість учнів, що будуть підвозитись до опорного закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

14

Тривалість маршруту в одну сторону

20 хв. і менше

Більше 20 хв.

15

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти

Часткова

Повна

16

Наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного закладу

Існує потреба

Наявні

17

Організація інклюзивної освіти

Організовано

Організовано, створено ресурсні кімнати

18

Створення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти

Наявність пандуса

Наявність пандуса, пристосування санвузлів тощо

19

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані

20

Наявність спортивної зали

Пристосоване приміщенні

Типове приміщення

21

Інвестиції у спортивні споруди

Здійснювалися для часткового оновлення

Здійснено капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво

22

Наявність актової зали

Пристосоване приміщенні

Типове приміщення

23

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

Відсутня одна із складових

Наявні

24

Наявність електронного підручника та ліцензованого програмного забезпечення

Відсутня одна із складових

Наявні

25

Наявність швидкісного Інтернету

До 100 Мбіт

100 Мбіт і більше

26

Наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом для здобувачів освіти

Не для всіх здобувачів освіти

Наявна

27

Наявність веб-сайту закладу освіти

Відсутній

Наявний

28

Наявність заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

-

наявні

29

Забезпеченість закладу комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

До 80%

Більше 80%

30

Наявність шкільної їдальні

Відсутня

Наявна

31

Число посадкових місць у їдальні

100

100 і більше

32

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

Тільки холодна проточна вода

Наявна

33

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

Відсутня одна або декілька складових

Наявне

34

Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель та приміщень (відповідність нормам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти)

Менше 80% відповідності

До 100% відповідності

35

Термін проведення останнього капітального ремонту

змістовний

змістовний, спрямований на впровадження інновацій, відповідає вимогам часу

36

Наявність внутрішніх туалетів

-

наявні

37

Наявність гуртків

-

Є в наявності

38

Енергозберігаюче середовище

Втілено окремі елементи

Заклад має енергозберігаюче середовище не менш, ніж на 80%

39

Участь у проєктах протягом трьох останніх років (кількість, рік, назва проєкту)

1-3 проєктів

Більше трьох проєктів

40

Перспективи планування розвитку закладу у відповідності до реформування освітньої галузі

Часткові

Повні

41

Масштабність інвестиційних надходжень у відношенні до потреб

Часткова

Повна

                                                                                   

Склад конкурсної комісії 

на визначення опорного закладу загальної середньої освіти

на території Махнівської сільської ради

 

Кузьмінський Павло Вікторович –             сільський голова, голова комісії

 

Горбачук-Наровецька Ольга Василівна –  в.о. начальника відділу освіти, культури та спорту 

                                                               Махнівської сільської ради, заступник голови                                                                                                                                

Сорокіна Леся Юріївна –                           головний спеціаліст (бухгалтер) відділу освіти,

                                                                культури та спорту Махнівської сільської ради,

                                                                секретар 

   

Члени комісії:

Грошовенко Олександр Ілліч –                  начальник відділу організаційно-правової роботи та

                                                                державної реєстрації – юрисконсульт апарату

                                                                сільської ради

                                                                    

Андрійчук Раїса Іванівна –                        начальник відділу – головний бухгалтер

                                                                бухгалтерського обліку та економіки Махнівської

                                                                сільської ради

                                                                   

Іванець Ігор Сергійович –                          голова Махнівської сільської організації профспілки

                                                                 працівників освіти і науки України  

                                                                  

Сушко Лілія Володимирівна –                     директор Комунальної установи "Інклюзивно-

                                                                 ресурсний центр" Махнівської сільської ради

 

Нестерук Любов Олегівна –                        начальник Служби у справах дітей

                                                                 Махнівської сільської ради

                                                                  

Машталер Наталія Василівна –                    депутат сільської ради, голова постійної комісії з

                                                                  гуманітарних питань (за згодою) 

                                                                  « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь