Махнівська громада
Вінницька область, Хмільницький район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 10.03.2023 11:20
Кількість переглядів: 274

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

«Детальний план території земельної ділянки площею 7,0 га з кадастровим номером 0521483200:06:002:0228 за межами с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області – для розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації»

 

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту містобудівної документації є виконком Махнівської сільської ради: 22133, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Махнівка, вул. Нікольського, буд. 15, код ЄДРПОУ: 04328298, тел.: (04342)32188, електронна адреса: mahnivka.sr@ukr.net.

Інвестор – ТОВ «Авіатехагро».

 

 1. Вид та основні цілі ДПТ, його зв'язок з іншими документами державного планування

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки площею 7,0 га з кадастровим номером 0521483200:06:002:0228 за межами с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області – для розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації» розробляється на підставі рішення Махнівської сільської ради від 23.08.2022 р. № 12-23-08 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо реконструкції об’єкту в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до ст. 19 п.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план  території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території району, області з урахуванням обмежень використання приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України, державних і регіональних інтересів.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Враховуючи п. 10 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в якому йдеться про інфраструктурні проекти, а саме: будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів, то дана планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Злітно-посадковий майданчик (ЗПМ) розташовано на території земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: за межами населеного пункту с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області. ЗПМ використовується для забезпечення виконання польотів за правилами візуальних польотів вдень та вночі.

За проектною документацією даного детального плану території, земельна ділянка площею 7,0 га має цільове призначення 12.05 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту» (згідно із класифікацією видів цільового призначення земель, Державний комітет України із земельних ресурсів наказ №548 від 23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»).

Об’єкти культурно-побутового обслуговування в межах ділянки проектування ДПТ не передбачені. Поверховість забудови передбачена наступна: ангари – 1 поверх; побутова будівля для пілотів з КПП – 1 поверх; диспетчерська вишка – не менше 8 метрів.

Детальним планом передбачається розміщення злітно-посадкового майданчика з ангаром, до основних будівель і споруд входять: рульова доріжка з розворотами; ангар для зберігання авіатехніки (5 шт. – 12.0×12.0 + 1шт. 12.0×18.0); ангар для зберігання авіатехніки (10 шт. – 12.0×12.0 м); ангар дія ремонту авіатехніки (1 шт. – 60.0×12.0 м); індивідуальний ангар дія зберігання авіатехніки (3 шт. – 12.0×12.0 м); місце тимчасового паркування легкових автомобілів; водозабірна споруда; пожежні резервуари; побутова будівля дія пілотів з КПП (8.0×14.0 м); септик; майданчик для герметичних контейнерів побутового сміття; майданчик з засобами первинного пожежогасіння; диспетчерська вишка; підземний резервуар зберігання ПММ; маслоуловлювач; дощоприймач; сонячні батареї (дія самозабезпечення); КТП (трансформаторна).

Крім розміщення та експлуатації об’єктів авіаційного транспорту іншого виду використання території не передбачається. Основний транспортний під’їзд до комплексу споруд ЗПМ передбачено із північної сторони, по місцевих проїздах. Поблизу під’їзду до території проектування, передбачається розміщення автостоянки на 7 машино/місць.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку.

Розташування ЗПМ, планування та виконання польотів з нього відповідають інструкції з виконання польотів. Прилегла до ЗПМ місцевість забезпечуватиме безпеку польотів повітряних суден. Віддалення  злітно-посадкової смуги ЗПМ для польотів літаків від межі населеного пункту становить не менше 500 метрів від кінця злітно-посадкової смуги у напрямку зльоту та 150 метрів від бічних меж злітно-посадкової смуги, що повністю відповідає Правилам допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден. Місцевість у зоні смуг повітряних підходів забезпечуватиме можливість виконання безпечної посадки після зльоту в разі відмови двигуна, якщо не забезпечується повернення  повітряного судна на ЗПМ.

Напрям і розміри смуг повітряних підходів ЗПМ та припустимі висоти природних та штучних перешкод у межах цих смуг забезпечуватимуть безпеку зльоту та посадки повітряного судна.

Злітно-посадкова смуга ЗПМ для польотів ПС природня, має ґрунтове покриття. На ЗПМ для кожного напряму зльоту та посадки встановлені такі геометричні розміри злітно-посадкової смуги: довжина – 500 м; ширина – 20 м, що задовольняє льотно-технічні характеристики та вимоги експлуатаційної документації повітряних суден.

Довжина вільної зони льотної смуги – 50 м, ширина льотної смуги – 20 м з кожного боку злітно-посадкової смуги. Рульові доріжки, у кількості дві, розташовані паралельно до злітно-посадкової смуги та відстань між їх межами становить 20 м. Розташування спеціальних зон для передстартових ЗПМ, стоянки автотранспорту, заправки пальним та інших визначається в залежності від призначення ЗПМ, його завантаження, а також забезпечення безпеки польотів та безпечної експлуатації ЗПМ та його обладнання. Засоби оснащення ЗПМ повинні відповідати загальним вимогам забезпечення польотів згідно з Положенням про використання повітряного простору України (401-2002-п) та інструкцією з виконання польотів на ЗПМ. Загальні технічні та експлуатаційні вимоги до стартових майданчиків у ДПТ виконано.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації (проектного об’єкту) на земельній ділянці державної власності загальною площею 7,0 га (кадастровий номер 0521483200:06:002:0228).

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Стратегічна екологічна оцінка ДПТ враховуватиме ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунтів, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини, у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові, постійні й тимчасові, позитивні та негативні, а також взаємодію цих факторів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • атмосферне повітря;

 • клімат і мікроклімат;

 • відходи;

 • водні ресурси;

 • геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок);

 • біорізноманіття, стан фауни і флори;

 • соціальне та техногенне середовища.

Атмосферне повітря. Викиди в атмосферне повітря (в основному, твердих частинок і газів) очікуються на етапі будівництва інфраструктури. Вплив злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації на якість повітря в населених пунктах, які розташовані поблизу, як правило, обумовлюється типом і масштабом діяльності на ЗПМ, а також відстанню до об’єкта джерела забруднення. Загалом, загальний вплив проектованого об’єкту на якість повітря є незначним.

Клімат та мікроклімат. Негативних впливів не передбачається. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Відходи. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

Кількість утворення промислових та побутових відходів, що утворюватимуться при провадженні діяльності, залежить від реальної інтенсивності завантаження обладнання, ступеня зносу обладнання та устаткування, та може відрізнятися у різні роки. При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим підприємствам, забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище.

Водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води та утворення господарсько-побутових стічних вод від сантехнічних приборів, утворення поверхнево-зливових стічних вод. Планується влаштування двох окремих систем водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби території автозаправного комплексу, від свердловини, яка розташована в межах ділянки проектування. Об’єкт будуватиметься поза межами прибережних захисних смуг водних об'єктів. Скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається, на території планується встановлення септику.

Геологічне середовище та ґрунти. Негативний вплив відсутній. Запланована діяльність відбуватиметься на земельній ділянці з наступним цільовим призначенням: землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту, кадастровий номер 0521483200:06:002:0228.

Додаткове землевідведення не вимагається.

Рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду. Ділянка проектованого будівництва передбачається в межах території, на якій відсутні природні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин тощо. Слід врахувати, що птахами створюється небезпека для польотів повітряних суден, оскільки зіткнення літаків з птахами стали частішими та серйознішими.

Будівництво і експлуатація об'єкту планованої діяльності при дотриманні вимог з охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий вплив на рослинний та тваринний світ та їх біорізноманіття.

Соціальне та техногенне середовища. Експлуатація та будівництво обєкту не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров’я населення на прилеглій території. ЗПМ розміщений на відстані ~ 1,км на захід від с. Махнівка, а найближча житлова забудова (с. Махнівка) розташована у східному напрямку на відстані ~1,6 км. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів ЗПМ не погіршаться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться.

Взаємодія із місцевим населенням матиме позитивний характер, так як будуть створені додаткові робочі місця. Крім того, населені пункти отримають додаткове фінансування для вирішення проблем та реалізації важливих для громад проектів.

В період будівельно-монтажних робіт джерелами шуму будуть будівельна техніка та автотранспорт, задіяні при будівництві. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності існує висока ймовірність того, що збільшення повітряного руху призведе до значного збільшення шумового навантаження на прилеглі до ЗПМ території.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає. Смарагдова мережа простягається на відстані більше 18 км на cхід від ділянки, що розглядається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонні наслідки відсутні, так як повітряні судна малої (легкої) авіації можуть мати наступну дальність польоту: магістральну ближню (від 1000 до 2500 км) або місцевого призначення (до 1000 км).

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки площею 7,0 га з кадастровим номером 0521483200:06:002:0228 за межами с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області – для розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації» є системний підхід. З метою сприяння досягненню сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного ДПТ будуть використані такі методи: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання; економіко-математичні методи, моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ; статистичну інформацію щодо району планованої діяльності; дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); дані топографічних та геологічних вишукувань; діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду; комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря; статистику захворюваності місцевих жителів; іншу доступну інформацію.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

 • збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

 • недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

 • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

 • охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

П.2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 П.3. У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

У складі містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 7,0 га з кадастровим номером 0521483200:06:002:0228 за межами с. Махнівка на землях Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області – для розміщення злітно-посадкового майданчика та основних і допоміжних будівель і споруд малої (легкої) авіації», розроблений розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та бути прирівняним до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Виконком Махнівської сільської ради: 22133, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Махнівка, вул. Нікольського, буд. 15, код ЄДРПОУ: 04328298, тел.: (04342)32188, електронна адреса: mahnivka.sr@ukr.net, відділ містобудування та архітектури Махнівської сільської ради mahnivka.arh@ukr.net.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Органи, зазначені у статті 8  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви.

Зауваження та пропозиції подавати протягом 15 діб з моменту оприлюднення на сайті замовника.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь